با سلام
سپاس از اینکه با پاسخ دادن به ۹ پرسش چند گزینه‌ای این نظرسنجی ما را در خدمت‌رسانی بهتر یاری می‌کنید.