مراسم رونمایی از کتاب «برگ هیچ درختی» با حضور صمد طاهری و با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامي فارس
و انجمن اهل قلم استان فارس‌ به تاریخ ۱۹ تیرماه در بوک‌لند شیراز برگزار شد.