انجمن حامی

 

‌انجمن حامی؛ گروه مردم نهادیست که با هدف توسعه‌ی فضاهای فرهنگی و آموزشی فعالیت می‌کند.‌ ‌

در دو سال اخیر بوک‌لند همراه انجمن حامی‌ست در پروژه‌ی تهیه‌ی هفت هزار بسته‌ی نوشت‌افزار برای دانش‌آموزان مناطق محروم، در جشنواره‌ی بازار مهر بوک‌اند سال ۹۸ با همکاری شما مبلغ ۲۰ میلیون تومان در بوک‌لند جمع‌آوری کردیم که صرف مشارکت در این پروژه شد.‌ ‌