قصه‌خوانی و نمایش همراه لیلی رشیدی آبان 1397

برنامه‌های مجموعه بوک‌لند برای هفته کتاب و کتابخوانی امسال با قصه‌خوانی و نمایش همراه لیلی رشیدی در روز دوم، جمعه ۲۵ آبان، شعبهٔ آواسنتر ادامه یافت.

خانم رشیدی از لحظه شروع برنامه، رابطه‌ای صمیمی با بچه‌ها برقرار کرده، و خودش را در جمع کودکانه آنها جا کرد.

برنامه با قصه‌گویی خانم‌ رشیدی آغاز شد. در طول قصه، او با پرسش و پاسخ از کودکان ذهن آنها را کاملا درگیر داستان کرده، و با خود همراه کرد. همچنین در طول قصه‌خوانی، با بازی و صدای حرکت دست و پا تصور وقایع داستان برای بچه‌ها ترسیم و مجسم می‌شد. 

بعد از قصه‌، نوبت به نقاشی صحنه‌های داستان رسید که بچه‌ها را حسابی به وجد آورد. در طی این قسمت از برنامه، تخیل کودکان به چالش کشیده شد و فرصت مناسبی برای آشنا شدن آنها با مفهوم به اشتراک گذاشتن وسایلشان (مداد شمعی و رنگی) ایجاد شد.

برنامه با عکس دسته‌جمعی با نقاشی‌های کودکان و پذیرایی بستنی کاله از حضار به اتمام رسید.