قصه‌خوانی خاطره‌انگیز با خانم احترام برومند

مراسم هفته کتاب و کتابخوانی امسال مجموعهٔ بوک‌لند تهران روز پنج‌شنبه ۲۴ آبان، با قصه‌خوانی خاطره‌انگیز با خانم احترام برومند در شعبهٔ مرکز خرید آواسنتر برگزار شد.

هدف از این برنامه، و برنامه‌های روزهای بعد اختصاص دادن زمانی مشخص به کتابخوانی بود تا کودکان عصر تکنولوژی و ارتباطات به آغوش قصه و کتاب بازگردند.

برنامه رأس ساعت ۱۸ با حضور کودکان و مادر و پدرهایی که خاطرات گرمی از کودکی با خانم برومند داشتند آغاز شد.

در بخش اول، قصه‌گویی خانم برومند نه تنها کودکان حاظر، بلکه بزرگترها را نیز جذب ماجرا کرده بود.

 

بخش بعدی، اجرای نمایشی بر اساس همان قصه بود، و این رویداد در نهایت با خواندن شعری کودکانه از یک کتاب توسط خانم برومند خاتمه یافت.