سخنرانی خانم دکتر ژاله آموزگار به بهانه چاپ دوم کتاب حکمت تمدنی نوشته احسان یارشاطر

این رویداد به بهانه چاپ دوم کتاب حکمت تمدنی نوشته احسان یارشاطر برگزار شد که در ضمن آن خانم دکتر ژاله آموزگار در مورد این مجموعه و فعالیت‌های آقای یارشاطر توضیحات مفصلی را ارائه دادند‌. جستارهایی که در این مجموعه گردآوری شده‌اند بین سالهای ۱۹۴۸ تا ۲۰۰۱ نوشته شده و بیانگر دیدگاه استاد احسان یارشاطر در بررسی مستند اجزا و ادوار متفاوت تمدن ایرانی است. در حکمت تمدنی یارشاطر، آمیزش اقوام و ادیان راز بقای فرهنگ و تمدن ایران است؛ تمدنی که دربرگیرندۀ اقوام و ادیان و زبانها و مناطقی چندگانه است. در این خوانش معرفتی، آمیزش با ادیان و اقوام و زبانهای متفاوت نشانۀ پویندگی و پایندگی تمدن ایرانی در ادوار تاریخی است.

بخش اول کتاب دربردارندۀ سه نوشته است. در «شرح حال و یاد آموزگاران»، استاد یارشاطر خلاصه‌ای از سیر زندگی پژوهشی خویش را بیان می‌ کند. بخش دوم دربردارندۀ چهار مقاله و نوشته‌هایی دربارۀ ادبیات و هنر جهان است. بخش «زبان و تمدن» شامل ۹ جستار و گزارش زبانی است که بین سال‌های ۱۳۳۰ و ۱۳۴۸ش نوشته شده‌اند. بخش چهارم، «تمدن و راز بقا» دربردارندۀ یک گزارش و ۱۱ مقاله دربارۀ فرهنگ و تمدن، ادوار تمدن ایران و اسلام و بررسی وطن‌پرستی و هویت ملی است.