مراسم روز جهانی کودک سال 1397 در بوک لند آواسنتر

آواسنتر و حمایت انجمن حامی روز دوشنبه ۱۶ مهر مصادف با روز جهانی کودک و شروع هفته ملی کودک و اجرای گروه دوبله تهران و هومن خیاط برگزار شد.
عواید این جشنواره معادل ۱۱ میلیون تومن، تقدیم انجمن حامی شد تا صرف حمایت از دانش آموزان سیستان و بلوچستان شود.
یکی از برنده های خوش شانس قرعه کشی جوایز ۲میلیون تومنی جشنواره در این جشنواره حضور داشتند و برنده دوم جشنواره با تماس تلفنی در لحظه از نتیجه قرعه کشی مطلع شد.