دورهمی بازی‌های فکری بردباز

 

دورهمی بازی‌های فکری گروهی با همکاری گروه بردباز  ۱۸ تیر ماه در بوک‌لند پالادیوم برگزار شد.‌
دور‌هم جمع شدیم، با کلی بازی سرگرم کننده که تیم بردباز با خودشون آورده بودن بازی کردیم، هم تفریح کردیم هم با بازی‌ها بیشتر آشنا شدیم.‌