سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت‌ماه برگزاری کارگاه «آشنایی با بیماری‌های مقاربتی»
با همکاری انجمن راه و پروژه‌ی کنترل اس در بوک‌لند آواسنتر