با سلام
سپاس از اینکه با پاسخ دادن به 10 پرسش چند گزینه‌ای این نظرسنجی ما را در خدمت‌رسانی بهتر یاری می‌کنید.