فرم درخواست همکاری


پر کردن کامل فرم درخواست همکاری امتیاز مثبتی برای شما محسوب خواهد شد.

حداکثر حجم فایل عکس پرسنلی 50KB می تواند باشد.

لطفا عکس خود را بارگذاری فرمایید.


1- اطلاعات شخصی:

نام و نام خانوادگی ورودی نامعتبر ایت نام پدر ورودی نامعتبر است شماره شناسنامه ورودی نامعتبر است تاریخ تولد ورودی نامعتبر
کدملی ورودی نامعتبر است محل صدور شناسنامه ورودی نامعتبر است محل تولد ورودی نامعتبر ملیت ورودی نامعتبر
وضعیت تاهل ورودی نامعتبر تعداد فرزندان ورودی نامعتبر است
2- خدمت نظام وظیفه : ورودی نامعتبر ذکر نوع و علت معافیت ورودی نامعتبر

3- سوابق تحصیلی و آموزشی:

مدرک تحصیلی

(به ترتیب آخرین مدرک)

رشته تحصیلی

معدل کل

تاریخ شروع

تاریخ پایان

نام موسسه آموزشی

شهر - کشور

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

4- تجربیات شغلی:

نام مجموعه

(به ترتیب از آخرین سابقه)

سمت / شغل

مدت سابقه

تاریخ شروع

تاریخ پایان

آخرین حقوق و مزایا/ریال

علت ترک خدمت

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

5- آشنایی به زبانهای خارجی،کامپیوتر و سایر دوره ها:

نام زبان/وضعیت نام زبان/وضعیت
انگلیسی خواندن لطفا یک مورد را انتخاب کنید. ورودی نامعتبر خواندن ورودی نامعتبر
نوشتن لطفا یک مورد را انتخاب کنید. نوشتن ورودی نامعتبر
مکالمه لطفا یک مورد را انتخاب کنید. مکالمه ورودی نامعتبر

آشنایی با کامپیوتر:


گواهینامه دوره های فنی و حرفه ای
یا موسسات آموزشی

ورودی نامعتبر سایر ورودی نامعتبر
ردیف نام دوره آموزشی نام موسسه آموزش مدت دوره تاریخ شروع تاریخ پایان توضیحات
1 ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
2 ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

6-نام5 نویسنده یا کتاب مورد علاقه خود را بنویسید:

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

7-نام5 موسیقی دان یا خواننده مورد علاقه خود را بنویسید:

  ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
8- وقت آزاد خود را چگونه می گذرانید؟ ورودی نامعتبر است
9- اگر می خواستید دست به خلق یک اثر هنری بزنید، چه می کردید؟ ورودی نامعتبر است

10- نحوه همکاری:

تمایل به همکاری بصورت: ورودی نامعتبر
در صورت تمایل به همکاری پاره وقت ساعات و روزهای همکاری را دقیقا اعلام فرمایید. ورودی نامعتبر
11-زمان همکاری خود با مجموعه را چه مدت پیش بینی می کنید؟ ورودی نامعتبر است
12- بخش یا بخش های مورد علاقه:
ورودی نامعتبر
از چه تاریخی می توانید مشغول بکار شوید؟ ورودی نامعتبر
13- آیا دارای سابقه پرداخت حق بیمه هستید؟ ورودی نامعتبر در صورت مثبت بودن چند سال ؟ ورودی نامعتبر
14-چگونگی آشنایی شما با مجموعه؟ ورودی نامعتبر
15- در صورت انتقال یا ماموریت حاضر به رفتن به شهرستان یا شعبات دیگر هستید؟ ورودی نامعتبر
16- اکنون مشغول بکار هستید؟ ورودی نامعتبر
17- در صورت لزوم آیا می توانید تضمین بدهید؟ ورودی نامعتبر
18- حقوق مورد انتظار: ورودی نامعتبر مبلغ پیشنهادی(طبق حداقل ساعت وزارت کار) ورودی نامعتبر

ریال

19- افراد تحت تکفل/ خانواده

نام و نام خانوادگی

جنسیت

نسبت با کارمند

تاریخ تولد

روز/ماه/سال

میزان تحصیلات

شغل

ورودی نامعتبر است ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

20-شخص یا اشخاصی که در مواقع اضطرار با آنها تماس گرفته شود

ردیف

نام و نام خانوادگی

نسبت

آدرس

تلفن

1

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر

2

ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر ورودی نامعتبر
آدرس محل سکونت ورودی نامعتبر است تلفن تماس ورودی نامعتبر است آدرس پست الکترونیکی ورودی نامعتبر است.

بدینوسیله صحت تمام اطلاعات وارد شده در این فرم را تایید می کنم.

توجه: تکمیل این فرم هیچگونه تعهدی در قبال استخدام شما برای مجموعه ایجاد نمی کند.