پروژه دیوار

 


 
-پروژه ديوار مقواهايى به اندازه ى يك آجر به بيش از دويست چهره فرهنگى و هنرى و ... كشور ميدهد تا روى آن نقشى را ثبت كنند.
- تمامى تصاوير به نفع خيريه و با اسم امضاى هنرمند در تاريخى كه به زودى اعلام ميكنيم به بالاترين قيمت پيشنهادى به فروش ميرسد.
- تصاوير شامل نقاشى، عكس، كلاژ و تمامى تكنيك هاى قابل اجرا روى مقوا ميباشد.
- فعاليت ديوار بعد از پايان پروژه ادامه خواهد داشت...
ديوار را در اينستاگرام دنبال كنيد:

Instagram: Divaarproject