برگزیده ای از با کیفیت ترین وسایل و ابزار سرگرم کننده با تاکید بر بالابردن توانایی های فکری و مهارتی کودکان و نوجوانان در این بخش عرضه می گردد. همکاران ما در این بخش مشاور خانواده ها و کودکان خواهند بود تا آنها بتوانند با شیوه ای شوق انگیز و بازی گونه آموزش ببینند.

بسته های علمی، پازل، بسته های کاردستی و.... از این موارد می باشند.