در بخش کافه شعبه آواسنتر و شعبه شیراز، فضای مناسبی نه تنها برای مطالعه و آرامش، بلکه برای گذراندن لحظاتی گرم و دنج با دوستان و آَشنایان فراهم شده است.