جشن رونمایی ساز, کتاب و موسیقی طبلک در بوک لند

جشن رونمايى كتاب، موسيقى و ساز طبلك كارى تازه از خانم سودابه سالم. جمعه بيست و دوم اسفند از ساعت يازده صبح تا يك بعد از ظهر، طبلك ميزنيم و شعر ميخونيم و بازى ميكنيم. دست بچه ها رو بگيرين و بياين اينجا:) منتظريم