بازدید مدارس از بوک لند

امروز اولین گروه بچه های مدارس منطقه از بوک لند دیدن کردند. با هم گپ زدیم, خندیدیم, موسیقی گوش کردیم, نقاشی کشیدیم و قرار گذاشتیم چهارشنبه ی همین هفته روز جهانی کودک رو همین جا جشن بگیریم. صدای خنده و بازی بچه ها روز بوک لند رو ساخت. هنوز با یادآوری حرفا و قصه هاشون از ته دل میخندیم:) یادتون نره چهارشنبه از ساعت 5 تا 7 بعد از ظهر اینجا سرزمین بچه هاس. منتظرتونیم. به همه خبر بدین.:)