روز جهانی کودک در بوک‌لند

عصری پر از قصه و رنگ و خاطره
برای بچه‌هامون
که صدای خنده هاشون دنیا رو بلرزونه...
چهارشنبه همین هفته از ساعت پنج الی هفت بعدازظهر روز جهانی کودک رو در بوک‌لند جشن می‌گیریم.

شهر رو با صدای خنده‌ی بچه ها رنگ میزنیم.