هفته‌ی کتاب و کتابخوانی

هفته‌ی کتاب و کتابخوانی از ۲۵ آبان در شعبه‌های بوک‌لند برگزار می‌شود

در هفته‌ی کتاب و کتابخوانی هر شب میزبان افراد سرشناسی هستیم تا برایمان از قصه‌های کتاب‌ها در جریان زندگیشان بگویند.‌

پای صحبت‌هایشان می‌نشینیم و رد قصه‌ها را دنبال می‌کنیم...‌