شعبه کرج

 

شعبه 4 : كرج، عظيميه، ميدان اسبي، بلوار استقلال شمالي، بين كوچه ي الهام و مهرگان، پلاك ٤١ كدپستي:٣١٥٥٨٣٥٧٨٤

02634093668